Jaroslav Vrchlický, tsjekkisk lyriker og dramatiker. Han tilegnet seg tidlig store kunnskaper, særlig innen romanske språk og litteraturer, og ble snart en ledende skikkelse blant tsjekkiske forfattere av såkalt kosmopolitisk retning. I 1898 ble det opprettet et professorat i sammenlignende litteraturhistorie for ham ved Karlsuniversitetet i Praha. Han var uhyre produktiv, og utgav 85 diktsamlinger, samlede skuespill i 9 bd. og lyrikkoversettelser, bl.a. av verdenslitteraturens storverker, som Dantes Divina Commedia. Hans egne, ofte sterkt erotiske dikt, utmerker seg med virtuositet og forkjærlighet for krevende utenlandske former. I sine dramaer etterlignet han klassiske forbilder (Hippodameia-trilogien, 1883–90, melodramaer med musikk av Z. Fibich), eller skrev underholdende skuespill på prosa; En natt på Karlštejn (1884) spilles fremdeles. Vrchlický utgav også noveller, litterære avhandlinger og essayer.