Jan Luiken, nederlandsk forfatter og grafiker. Hans første diktsamling, Duytse Lier (Den nederlandske lyre, 1671) inneholder kjærlighets- og naturlyrikk. Etter en religiøs krise 1675 tok han sterk avstand fra sin tidligere diktning. I sitt senere forfatterskap er han didaktikeren som benytter alle dagliglivets små eksempler til å meditere over de evige problemer, men han er også mystikeren som gjennom askese vil forsøke å føre sjelen tilbake til dens guddommelige opphav. I et av hans mest kjente verk, Jezus en de ziel (1677) møter man mange av Jacob Böhmes tanker. Han illustrerte alltid sine bøker med egne kobberstikk.