Husleietvistutvalget (HTU) er et tvisteløsningsogan som løser tvister mellom utleier og leier av boliger.

Da Husleietvistutvalget ble opprettet 1. mars 2001 av daværende Kommunal- og regionaldepartementet, var Husleietvistutvalget en frivillig forsøksordning. I 2006 ble HTU ble et obligatorisk tvisteløsningsorgan (de steder i landet HTU var representert), og 1. januar 2009 gikk Husleietvistutvalget fra å være en forsøksordning til å bli en permanent ordning.

Geografisk har Husleietvistutvalget gått fra bare å ha sitt virkeområde i Oslo ved opprettelsen i 2001, til i dag (2014) også å inkludere Akershus (pr. 2003), Bergen (pr. 1. juni 2010), Trondheim (pr. 1. oktober 2010), hele Hordaland, Nord- og Sør-Trøndelag (pr. 1. januar 2012). I dag er altså Husleietvistutvalget representert i fem hele fylker.

Husleietvistutvalget behandler bare saker som gjelder leieforhold til boliger, ikke tvister om leie av forretningslokaler og fritidsboliger.

De stedene i landet hvor Husleietvistutvalget har sitt virkeområde, er det obligatorisk å ha behandlet saken der før den kan bringes inn for tingretten. Forliksrådene kan disse stedene i landet ikke behandle saker som kunne vært behandlet av Husleietvistutvalget.

Husleietvistutvalget kan både megle mellom leier og utleier, og treffe avgjørelse (vedtak) i sakene.

Tvister som bringes inn for Husleietvistutvalget kan for eksempel dreie seg om:

  • Depositum
  • Skyldig leie
  • Erstatning for skader og mangler
  • Oppsigelse
  • Mangler ved leiligheten
  • Leiesummens størrelse
  • Partenes rettigheter og plikter for øvrig

Når en sak bringes inn for Husleietvistutvalget, avbryter det frister for å reise søksmål etter husleielovene. Innbringelse av saken avbryter også foreldelse.

Inngås det forlik under behandlingen i Husleietvistutvalget, har dette samme virkning som en rettskraftig dom og kan tvangsfullbyrdes som sådan. Det samme gjelder hvis Husleietvistutvalget fatter vedtak i en sak, og dette vedtaket ikke bringes inn for tingretten innen én måned.

Å få en sak behandlet av Husleietvistutvalget, koster ett rettsgebyr (pr. august 2014: kr 860).

Husleietvistutvalget er hjemlet i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) § 12-5. Utfyllende regler er gitt i forskrift 28. september 2000 nr. 1020 om usleietvistutvalget, Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (HTU-forskriften).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.