Husleietvistutvalget (HTU) er et tvisteløsningsogan som løser tvister mellom utleier og leier av boliger.

Da Husleietvistutvalget ble opprettet 1. mars 2001 av daværende Kommunal- og regionaldepartementet, var Husleietvistutvalget en frivillig forsøksordning. I 2006 ble HTU ble et obligatorisk tvisteløsningsorgan (de steder i landet HTU var representert), og 1. januar 2009 gikk Husleietvistutvalget fra å være en forsøksordning til å bli en permanent ordning.

Geografisk har Husleietvistutvalget gått fra bare å ha sitt virkeområde i Oslo ved opprettelsen i 2001, til i dag (2014) også å inkludere Akershus (pr. 2003), Bergen (pr. 1. juni 2010), Trondheim (pr. 1. oktober 2010), hele Hordaland, Nord- og Sør-Trøndelag (pr. 1. januar 2012). I dag er altså Husleietvistutvalget representert i fem hele fylker.

Husleietvistutvalget behandler bare saker som gjelder leieforhold til boliger, ikke tvister om leie av forretningslokaler og fritidsboliger.

De stedene i landet hvor Husleietvistutvalget har sitt virkeområde, er det obligatorisk å ha behandlet saken der før den kan bringes inn for tingretten. Forliksrådene kan disse stedene i landet ikke behandle saker som kunne vært behandlet av Husleietvistutvalget.

Husleietvistutvalget kan både megle mellom leier og utleier, og treffe avgjørelse (vedtak) i sakene.

Tvister som bringes inn for Husleietvistutvalget kan for eksempel dreie seg om:

  • Depositum
  • Skyldig leie
  • Erstatning for skader og mangler
  • Oppsigelse
  • Mangler ved leiligheten
  • Leiesummens størrelse
  • Partenes rettigheter og plikter for øvrig

Når en sak bringes inn for Husleietvistutvalget, avbryter det frister for å reise søksmål etter husleielovene. Innbringelse av saken avbryter også foreldelse.

Inngås det forlik under behandlingen i Husleietvistutvalget, har dette samme virkning som en rettskraftig dom og kan tvangsfullbyrdes som sådan. Det samme gjelder hvis Husleietvistutvalget fatter vedtak i en sak, og dette vedtaket ikke bringes inn for tingretten innen én måned.

Å få en sak behandlet av Husleietvistutvalget, koster ett rettsgebyr (pr. august 2014: kr 860).

Husleietvistutvalget er hjemlet i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) § 12-5. Utfyllende regler er gitt i forskrift 28. september 2000 nr. 1020 om usleietvistutvalget, Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (HTU-forskriften).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.