Husleietvistutvalget

Artikkelstart

Husleietvistutvalget (HTU) er et tvisteløsningsogan som løser tvister mellom utleier og leier av boliger.

Faktaboks

Også kjent som
HTU

Da Husleietvistutvalget ble opprettet 1. mars 2001, var HTU en frivillig forsøksordning. I 2006 ble HTU ble et obligatorisk tvisteløsningsorgan (de steder i landet HTU var representert), og 1. januar 2009 gikk Husleietvistutvalget fra å være en forsøksordning til å bli en permanent ordning.

Geografisk har Husleietvistutvalget gått fra bare å ha sitt virkeområde i Oslo ved opprettelsen i 2001, til i dag (2020) å være representert i fire fylker:

 • Oslo
 • Trøndelag
 • følgende kommuner i Vestland: Alver, Austrheim, Askøy, Austevoll, Bergen, Bjørnafjorden, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Kvam, Kvinnherad, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Stord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden
 • følgende kommuner i Viken: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker, Vestby og Ås

Husleietvistutvalget behandler bare saker som gjelder leieforhold til boliger, ikke tvister om leie av forretningslokaler, ferie- og fritidsboliger, hotellrom, med mer.

De stedene i landet hvor Husleietvistutvalget har sitt virkeområde, saken behandles av HTU før den kan bringes inn for tingretten (forutsatt at det følger av rettergangslovgivningen at behandling i forliksrådet ellers ville vært nødvendig). Disse stedene i landet kan ikke forliksrådet behandle saker som kunne vært behandlet av HTU.

I de delene av landet hvor Husleietvistutvalget ikke har sitt virkeområde, kan saker som HTU ellers ville ha behandlet, bringes inn for forliksrådet.

Uansett hvor man befinner seg i landet, kan alltid en forbruker som leier av en næringsdrivende utleier, bringe saken inn for Husleietvistutvalget. Denne regelen kom inn i husleieloven 1. juli 2016 for å gjennomføre EU-direktiv 2013/11/EU om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker.

Husleietvistutvalget kan både megle mellom leier og utleier, og treffe avgjørelse (vedtak) i sakene.

Tvister som bringes inn for Husleietvistutvalget kan for eksempel dreie seg om:

 • Depositum
 • Skyldig leie
 • Erstatning for skader og mangler
 • Oppsigelse
 • Mangler ved leiligheten
 • Leiesummens størrelse
 • Partenes rettigheter og plikter for øvrig

Når en sak bringes inn for Husleietvistutvalget, avbryter det frister for å reise søksmål etter husleieloven. Innbringelse av saken avbryter også foreldelse.

Inngås det forlik under behandlingen i Husleietvistutvalget, har dette samme virkning som en rettskraftig dom og kan tvangsfullbyrdes som sådan. Det samme gjelder hvis Husleietvistutvalget fatter vedtak i en sak, og dette vedtaket ikke bringes inn for tingretten innen én måned.

Å få en sak behandlet av Husleietvistutvalget, koster ett rettsgebyr (pr. februar 2020: kr 1172) hvis saken fremsettes av utleier, og 0,2 rettsgebyr (pr. februar 2020: kr 234) hvis saken fremsettes av leier. Gebyret må betales før HTU påbegynner sin behandling av saken.

Husleietvistutvalget er hjemlet i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) § 12-5. Utfyllende regler er gitt i forskrift 21. juni 2016 nr. 765 om Husleietvistutvalget.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg