Hovedlandet er en dansk populærbetegnelse for 'Jylland' - mye brukt på Sjælland i Danmark. Tilsvarende brukes økenavnet 'Øen' om Sjælland blant folk på Jylland.