Herman Georg Simmons, svensk botaniker, professor 1918–32 og rektor 1928–32 ved Ultuna lantbruksinstitut. Deltok i den annen Fram-ferd 1898–1902 og samlet karplanter, moser og lav på Ellesmere Island og tilgrensende øyer. Samlingene, over 5000 numre, tilhører Botanisk museum ved Universitetet i Oslo. Utgav bl.a. The Vascular Plants in the Flora of Ellesmereland (1906) og A Survey of the Phytogeography of the Arctic American Archipelago (1913).