Hendrik Marsman, nederlandsk forfatter, ledende ekspresjonistisk lyriker i mellomkrigstiden. Hans første periode, bl.a. med samlingen Paradise Regained (1927), er preget av en sterk vitalisme. I 1933 brøt han med vitalismen og inntok en mer romantisk holdning, bl.a. med samlingene Porta Nigra (1934) og Tempel en kruis (1940) og romanen De dood van Angele Degroux (1933).