Hendrik Laurenszoon Spiegel, nederlandsk forfatter, forløper for 1600-tallets gullalderdiktning i nederlandsk litteratur. Hans hovedverk er Hertspiegel i sju sanger, skrevet i kristen-humanistisk og katolsk ånd. I dramaet Numa beskriver han hvorledes han etter protestantenes inntagelse av Amsterdam i 1578 mot en bot nektet å fortsette som byens kommandant, ettersom dette var betinget av hans overgang til protestantismen. Skrev også den første nederlandske grammatikk.