Hamburg, en internasjonal domstol opprettet i medhold av del XV i FNs Havrettskonvensjonen fra 1982 som en av flere midler for å løse tvister om tolkning og anvendelsen av konvensjonen. Domstolen ble åpnet i 1996 etter at havrettskonvensjonen trådte i kraft.

Den består av 21 dommere, hver valgt for 9 år. Panelet skal være geografisk representativt, og minst 11 av de valgte dommerene må være tilstede for at domstolen skal være beslutningsdyktig. Domstolens avgjørelser kan ikke ankes og er bindende for partene.

Den kan til forskjell fra Den internasjonale domstolenbehandle tvister hvor internasjonale organisasjoner er part. Dette gjelder for praktiske formål EU som er part i FNs Havrettskonvensjon av 1982 innenfor rammene hvor medlemsstatene har overført kompetanse til denne. Blant annet gjelder dette innenfor fiskeriforvaltning.

Et eget kammer for havbunnstvister behandler tvister som oppstår i tilknytning til området (havbunnen og undergrunnen utenfor kontinentalsokkelen). Dette kammeret kan også behandle tvister hvor juridiske og fysiske personer er parter.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.