Byggmester, håndverksmester eller svenn med tilleggsutdanning som enten personlig oppfører eller har den faglige ledelse ved oppføringen av bygg.