Halgerd, kvinnenavn, norrønt Hallgerðr, av hallr, 'flat stein, helle', og gerðr, 'gjerde, vern'. Navnedag 14. august.