Gunnar Brandell, svensk litteraturforsker og kritiker, 1956–62 kulturredaktør i Svenska Dagbladet, professor i Uppsala 1963–81. Han behandlet de siste hundre års svenske litteratur i store oversiktsverk som Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, del 4 (1957, 1967), Svensk litteratur 1900–1950 (1958, 1967) samt Svensk litteratur 1870–1970 (bd. 1 og 2, 1975). Hans interesse for Strindberg resulterte i den store biografien Strindberg – ett författarliv (1–4, 1983–89).