Svenska Dagbladet, svensk dagsavis, utkommer i Stockholm, grunnlagt 1884. Svenska Dagbladet var helt fra starten et uavhengig konservativt organ som bl.a. stilte seg konsekvent avvisende til de norske standpunkter i unionspolitikken. Etter en omlegning 1897 viet det større oppmerksomhet til økonomiske spørsmål og ble samtidig et viktig forum for kulturell debatt. Fra 1911 var Svenska Dagbladet til tross for sin formelt uavhengige stilling ansett som hovedorgan for det konservative parti i Sverige (Moderata Samlingspartiet). Under den annen verdenskrig hadde avisen et sterkt engasjement for Norges og Finlands sak. Etter en oppgangsperiode, særlig i Ivar Andersons sjefstid 1940–50, fikk Svenska Dagbladet store finansielle vanskeligheter omkring 1970. En støtteaksjon fra arbeidsgiverforeningen 1973 sikret avisens videre eksistens. Fra 1980-årene har dens uavhengige stilling i forhold til svensk politikk blitt mer reell. 1998 ble Schibsted ASA hovedeier, men opplaget, som i flere år hadde vist en fallende tendens, fortsatte videre nedover. Høsten 2000 ble avisen lagt om til tabloidformat med tre separate seksjoner (Nyheter, Næringsliv og Kultur), og fremstod som en moderne, seriøs morgenavis i det lille formatet. Opplag 2005: ca. 187 000.