Great Grimsby, by i Storbritannia, England, Lincolnshire, ved Nordsjøen; 93 000 innb. (2004). Viktig fiskerihavn med store havneanlegg. Utførsel av kjemikalier, gjødsel og stål; innførsel av bl.a. tømmer, korn og jernmalm. Byen kalles Great Grimsby for å skille den fra landsbyen Grimsby (Little Grimsby) 20 km lenger sør.