Georgius Macropedius, nederlandsk humanist. Han ansees som det latinske skoledramas største dikter i sin tid (se skoledrama), skrev fem komedier med kor og sju religiøse spill. Særlig kjent er spillet om den fortapte sønn, Asotus (skrevet 1507, utg. 1537) og bearbeidelsen av Det gamle spill om Enhver, Hecastus (1539, norsk overs. 1978).