Botrytisering, angrep av sopparten gråskimmel, Botrytis cinerea, påsom blir igjen er sterkt sukkerholdig og gir ekstremt søte viner ved gjæring. Best kjente viner laget av botrytiserte druer er Sauternes (Frankrike), Trockenbeerenauslese (Tyskland) og L modne druer. Fører til edelråte, (fr. pourriture noble), slik at mye av vannet i druen fordamper. Væsken ate Harvest (USA og Australia).