Knockout er et eller flere slag i boksing som gjør motstanderen kampudyktig og ute av stand til å fortsette kampen innen 10 sekunder og således taper.