Englands største og rikeste cistercienserabbedi i middelalderen, ved Ripon, North Yorkshire, grunnlagt fra York 1132. Abbediet ble konfiskert av kongen i 1539, men imponerende ruiner står igjen etter anlegget. Lyse kloster ved Bergen ble grunnlagt av munker fra Fountains i 1146.