En fotoreseptor er et lysfølsomt protein som inneholder en kromofor gruppe i form av et fargestoff, pigment eller fargebærer. Fotoreseptorer finnes i alle levende organismer og gir informasjon om lysforholdene i omgivelsene. Det er flere typer fotoreseptorer som absorberer forskjellige deler av lysspekteret, med egne fotoreseptorer for registrering av ultrafiolett stråling. Fotoreseptorene deltar i signalveier i cellene som overfører lyssignalet via sekundære budbringere, hormoner og proteiner til transkripsjon av lysfølsomme gener. Planter kan ikke flytte seg og er avhengig av å motta signaler om lysforholdene. Lysenergi driver fotosyntesen og transport av vann og mineralnæring, men lys fanget opp av fotoreseptorer styrer også form, vekst og utvikling av plantene (fotomorfogenese).