Filipevangeliet, gnostisk tekst, en av Nag Hammadi-tekstene. Den opprinnelige teksten er trolig skrevet i Syria sent på 100-tallet og representerer en valentiniansk gnostisisme. Som de fleste gnostiske evangelier er Filipevangeliet en åpenbaringsdialog, en samtale mellom Frelseren og hans disipler. Utover dialogformen mangler skriftet en helhetlig struktur.