Ernst Pepping, tysk komponist. Professor ved Berlin Kirchenmusikschule 1948, professor i komposisjon ved musikkhøyskolen i Berlin 1953. En fremstående representant for nyere tysk kirkemusikk ved en rekke orgelkomposisjoner, fem messer og annen vokalmusikk (Passionsbericht des Matthäus, 1950), dessuten orkesterkomposisjoner (tre symfonier), kammermusikk m.m. Hans stilistiske utgangspunkt er 1500-tallets polyfoni. Har også utgitt pedagogiske skrifter.