Vokalmusikk, musikk som utføres av menneskestemmer, med eller uten ledsagelse av instrumenter, i motsetning til instrumentalmusikk.