Ernst Faber, tysk misjonær og språkforsker. Gjennom sitt forfatterskap og kommentatorvirksomhet bidrog han på den ene side til å gjøre kinesisk tenkning og konfucianismen kjent i Europa, på den annen side til å gjøre kristen terminologi og tenkning kjent i Kina.