Faktaboks

Erik Waaler
Født
22. februar 1903, Hamar
Død
3. mars 1997, Bergen
Virke
Lege
Familie

Foreldre: Lege Peder («Per») Ferdinand Waaler (1866–1923) og fiolinist og komponist Fredrikke Amalie Holtermann Rynning (1865–1952; se Fredrikke Waaler).

Gift 23.11.1929 med Esther Fasmer Dahl (21.2.1905–7.8.1994), datter av prest og komponist Alf Fasmer Dahl (1874–1933) og Aagot Ellingsen (1873–1958).

Bror av Georg Waaler (1895–1983) og Rolf Waaler (1898–2000); farbror til Bjarne A. Waaler (1925–2007); svoger til Titt Fasmer Dahl (1903–1985).

Erik Waaler var en norsk lege, professor i patologisk anatomi ved Universitetet i Bergen fra 1948 til 1970, dekanus ved det medisinske fakultet fra 1948 til 1951, og universitetets rektor fra 1954 til 1960. Han ble verdenskjent for sin oppdagelse av en spesiell faktor i blodet hos revmatikere. Oppdagelsen ble grunnlaget for en test som har fått stor diagnostisk utbredelse, Waalers reaksjon.

Bakgrunn og stillinger

Waaler vokste opp på Hamar i et hjem med vide interesser, især musikk, og han ble selv en aktiv og habil fiolinist. Etter examen artium i hjembyen i 1921 og medisinsk embetseksamen i Oslo i 1927 hadde han sykehustjeneste ved Hamar sykehus og avdelinger ved Ullevål sykehus i Oslo, fulgt av 8 måneder som privatpraktiserende lege på Hamar fra 1929 til 1930. Deretter var han assistentlege ved Hærens bakteriologiske laboratorium i Oslo fra 1930 til 1933, ved Aker sykehus, medisinsk avdeling fra 1933 til 1935 og ved Rikshospitalet, medisinsk avdeling B fra 1935 til 1936. Han ble dr.med. i 1935 på avhandlingen Studies on the Dissociation of the Dysentery Bacilli.

For hans videre vitenskapelige karriere ble et 11 måneders stipendopphold i 1936–1937 ved Department of Pathology, Columbia University i New York avgjørende. Fra 1936–1938 var han universitetsstipendiat i bakteriologi og serologi i Oslo. Han arbeidet også ved patologisk-anatomisk avdeling på Ullevål sykehus fra 1937 til 1938 og var prosektor ved den tilsvarende avdelingen på Rikshospitalet fra 1938 til 1940. I 1941 ble han ansatt ved dr.med. F. G. Gades Pathologisk Anatomiske Laboratorium i Bergen og ble boende i Bergen resten av livet. Ved Gades institutt var arbeidsfeltene patologi og rettsmedisin. Waaler bygde opp instituttet gradvis fra en beskjeden størrelse da han begynte der som prosektor til han gikk av i 1971.

Waalers reaksjon

Waalers berømte oppdagelse fra 1939 sprang ut av hans bakteriologisk/serologiske arbeid og studier av antistoffer. Den faktoren som han fant i revmatikeres blod, og som fikk saueblodlegemer sensibilisert med antistoff til å klumpe seg, var karakteristisk for sykdomsgruppen. Waalers test for revmatoid faktor, Waalers reaksjon, også kalt Waaler-Rose’s test med tilnavn etter en amerikaner som tok opp metoden under andre verdenskrig, ble siden i allmenn medisinsk bruk.

Universiteter i Bergen og Tromsø

Etter krigen tok planene om universitet og medisinsk utdanning i Bergen form. Waaler var aktivt med i forberedelsene. I 1948 ble han professor i patologisk anatomi og rettsmedisin og var i to år det nye medisinske fakultetets første dekanus. Fra 1954 til 1959, det vil si i to perioder, var han rektor ved UiB.

Etter andre verdenskrig var det på mange hold motstand mot at leger med utenlandsk utdannelse skulle få tillatelse til å arbeide i Norge. Erik Waaler var meget aktiv i arbeidet for å finne frem til egnede etterutdannings- og godkjenningsordninger for medisinere fra utlandet, og foretok i 1958 sammen med to kolleger en omfattende reise til utenlandske universiteter for å studere undervisningen der. Waaler var også en drivkraft i byggingen av de prekliniske instituttene ved UiB og for å opprette tannlegeutdanning i Bergen. Han var medlem av komiteen som utredet hvor en tredje legeskole i Norge skulle ligge, og stod der hårdnakket på sitt standpunkt: Skolen burde ligge i Tromsø, ikke i Trondheim, som flertallet mente. Waaler fikk gehør for sin dissens og har derved mye av æren for at Universitetet i Tromsø med dets legeutdanning ble etablert i 1968.

Lepraforskning

Waaler arbeidet også med lepraforskning. Han var en av initiativtakerne til og den første leder av The Armauer Hansen Institute i Addis Abeba, Etiopia.

Utmerkelser

Erik Waaler var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1947 og av Selskapet til Vitenskapenes Fremme fra 1952 samt æresmedlem i en rekke medisinske organisasjoner. Han mottok Fridtjof Nansens belønning fra Det Norske Videnskaps-Akademi i 1964 og ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1959 og til kommandør i 1973.

Utgivelser

Et utvalg

  • Studies on the Dissociation of the Dysentery Bacilli, dr.avh., Det Norske Videnskaps-Akademis Skrifter I 1935 nr. 2, 1935
  • Kontaktreise til medisinske fakulteter i Tyskland, Holland, Østerrike, Schweiz og Frankrike (sammen med K. Aas og S. Humerfelt), Bergen 1958
  • Patologi og mikrobiologi i Bergen, det første sentrum for lepraforskning, Nordisk medicinhistorisk årbok. Supplerende tekst 11, Stockholm 1985
  • ca. 55 vitenskapelige arbeider i norske og internasjonale tidsskrifter

Avbildninger

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Dissertationes in honorem Erik Waaler septigenarii. 1903 – 22.2. – 1973, Acta pathologica et microbiologica Scandinavica. Suppl. 236, København 1973
  • Iversen, O. H.: biografi i Norsk biografisk leksikon, første utgave (NBL1), bind 18, 1977
  • Larsen, Øivind: biografi i Norske Leger, bind 5, 1996
  • Larsen, Øivind: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgave (NBL2), bind 9, 2005
  • Waaler, B. A.: minnetale, i Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 1997, s. 134–139

Faktaboks

Erik Waaler
Historisk befolkningsregister-ID
pc00000002975844

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg