Selskapet til vitenskapenes fremme, stiftet i Bergen 1927 ved sammenslutning av Bergens naturvitenskapelige selskap og Bergens humanistiske selskap; søker å fremme vitenskapelig forskning og forståelse av vitenskapens betydning for samfunnet. Selskapet bidrar til utgivelse av vitenskapelige arbeider, utdeler prisbelønninger og arrangerer foredrag og ekskursjoner. Det er delt i en naturvitenskapelig og en humanistisk klasse og har ca. 300 medlemmer. Stiftelsesdag: 12. desember.