Eric Gustaf Göthe, svensk billedhugger i klassisistisk stil. 1795–1803 elev av J. T. Sergel på akademiet, 1803–10 i Roma, 1822–24 i St. Petersburg. Han utførte antikiserende statuer som Venus, Meleager, Bakkantinne og Venus og Amor, de to siste i Nationalmuseum, videre statuen av Karl 13 i Kungsträdgården i Stockholm (1821) og en rekke godt karakteriserte portrettbyster og -medaljonger. Etter hans tegninger ble det nygotiske støpejernspir på Riddarholmskyrkan i Stockholm utført etter hans død.