stil (språklig)

Artikkelstart

Stil er en uttrykksmåte som er typisk for en kommunikasjonssituasjon, en sjanger eller en person. Noen eksempler er teknisk stil, muntlig stil, formell stil og personlig stil.

Språkbrukere har et stort register av alternative måter å uttrykke seg på. Stil blir til gjennom konsekvente valg av former med visse fellestrekk ut fra dette totale repertoaret. Andre typer språklig variasjon kommer fram på andre måter. Sjangervariasjon er basert på normer og konvensjoner knyttet til visse typer tekster ut fra deres funksjon. Sosiolingvistisk variasjon henger sammen med språkbrukerens sosiale eller geografiske tilhørighet.

Ulike stiler

En grov måte å dele inn stil på, er å skille mellom muntlig og skriftlig stil, basert på at talespråket brukes mer i private sammenhenger til å ta opp hverdagslige emner, mens skriftspråk ofte brukes i institusjonelle situasjoner og til å formidle faglige emner. Men det er stor variasjon også innenfor tale og skrift, for eksempel spontant, personlig skriftspråk i sosiale medier eller formelt talespråk i rettssalen. Det er derfor mer fruktbart å beskrive stil ut fra et sett med skalaer, slik som formell versus uformell stil, teknisk versus hverdagslig stil og personlig versus nøytral stil.

Noen eksempler på språklige markører som kan signalisere ulike grader av formalitet, er formuleringen av vurderinger (innmari dumt vs. svært beklagelig) og plasseringen av eiendomspronomen (min bestilling vs. bestillingen min). Teknisk stil skiller seg fra en hverdagslig stil gjennom bruk av blant annet spesialisert fagterminologi (særkullsbarn vs. bonusbarn) og frekvent bruk av abstrakte kategorier (kjøretøy vs. bil). Det vil også være mer bruk av passiv og nominaliseringer (iverksettelse vs. å sette i verk). En personlig stil vil være preget av uttrykk for følelser og engasjement, slik som dramatisering (direkte tale) og sterke evalueringer (vanvittig idiotisk), mens en mer nøytral stil vil være mer allmenngjørende (det kan innvendes vs. jeg vil innvende) og forsiktig (kanskje ikke helt gjennomtenkt).

En stil som kombinerer tekniske og formelle stiltrekk, er den såkalte kansellistilen, som forbindes med offentlig forvaltning. Denne stilen har i mange år vært kritisert for å være unødvendig formell og komplisert. Det arbeides derfor aktivt med å forenkle språket i forvaltningen gjennom å lære offentlig ansatte å uttrykke seg enklere og klarere gjennom såkalt klarspråk.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg