Dirck Volckertszoon Coornhert, nederlandsk dikter og humanist. Han vendte seg mot all religiøs intoleranse, enten den stammet fra katolikker eller kalvinister, og var en forkjemper for toleranse og et humanistisk livssyn, bl.a. i hovedverket Zedekunst, dat is Wellevenskunste (1586), en lærebok i moral. Oversatte latinske og italienske forfattere til nederlandsk og skrev selv en rekke dramaer i tradisjonen etter rederijkerne.