Dinophysis, flagellatslekt i divisjonen dinoflagellater. Slekten er vidt utbredt i havet, flere arter er alminnelige i kystvannet. DSP-gift produsert i Dinophysis-arter kan akkumuleres i blåskjell. Se blåskjellforgiftning og algetoksiner.