De la Gardie, svensk adelsslekt av fransk opprinnelse. Eldste kjente stamfar er Jacques Scoperier (død 1565), kjøpmann i Caunes nordøst for Carcassonne. Han kjøpte et gods i nærheten, La Gardie, og hans etterslekt tok navn etter det. Hans sønn feltherren Pontus friherre De la Gardie (1520–85) gikk i svensk tjeneste, og ble friherre 1571. Hans sønn Jacob greve De la Gardie (1583–1652), som var generalguvernør i Livland 1622–28 og ble opphøyet til greve 1615, var far til bl.a. rikskansler Magnus Gabriel greve De la Gardie (1622–86), gift med Karl 10 Gustavs søster pfalzgrevinne Marie Eufrosyne, og til feltmarskalk Axel Julius greve De la Gardie (1637–1710), generalguvernør i Estland 1687–1704. Fra sistnevnte stammer slektens nålevende grener. Slektens hovedsete var til 1970 godset Borrestad i Skåne, men dette gikk da i arv til den norske slekt Løvenskiold. Slektens arkiv, bibliotek og malerisamling er fideikommiss og følger dens hovedmann; deler av arkivet ble på 1800-tallet testamentert til universitetsbiblioteket i Lund (Delagardiska arkivet), mens en del av maleriene er deponert i Nordiska Museet.