Magnus Gabriel De la Gardie, svensk statsmann, sønn av J. De la Gardie, en av dronning Kristinas beste støtter. Han ektet Karl 10 Gustavs søster, ble 1648 general, 1649 generalguvernør i Livland, 1651 riksmarskalk og 1652 riksskattmester, men falt 1653 i unåde og var en tid i bakgrunnen, men Karl Gustavs testament utpekte ham til rikskansler 1660. I utenrikspolitikken var han franskorientert. Da det brøt ut krig i 1675, ledet han forsvaret i vest, men tapte for nordmennene ved Uddevalla 1677, og var deretter stort sett utenfor. Som statsmann har han til dels vært meget sterkt kritisert. I sin stortid var han en av Sveriges største jordeiere med humanistiske og kunstneriske interesser. Men de store inndragninger til fordel for staten gjorde ham til en fattig mann.