Jacob De la Gardie, svensk offiser, sønn av P. De la Gardie. Under Sveriges innblanding i de russiske tronkamper trengte han 1610 inn i Moskva, men da han måtte vike for en polsk overmakt, inntok han Novgorod og søkte forgjeves å skaffe Gustav Adolfs bror Karl Filip tsartronen. Freden i Stolbova skyldtes ikke minst de la Gardies militære seire. 1615 greve, 1617 riksmarskalk. Han var gift med Gustav Adolfs ungdomselskede, Ebba Brahe.