Czochralski-metoden, metode for krystallvekst. Den baserer seg på at en krystall trekkes langsomt opp fra en smelte, evt. med samtidig rotasjon av trekkstaven. Metoden er viktig for fremstilling av enkelte høyteknologiske materialer, f.eks. silisium til halvlederkomponenter. Metoden ble beskrevet for første gang i 1917 av den polskfødte tyske kjemikeren Jan Czochralski (1885–1953).