Chaco, provins i Argentina, ved grensen mot Paraguay; 99 633 km2 med 983 100 innb. (2001). Hovedstad: Resistencia. Omfatter deler av slettelandet Gran Chaco, og består av savanne og savanneskog. Elvene Bermejo og Guaycurú renner gjennom området, som ofte er oversvømmet om sommeren. Jordbruk er viktigste næringsvei, med dyrking av bomull, hirse og solsikker.