Grand Châtelet og Petit Châtelet, to bygninger (festninger, fort) i Paris fra middelalderen, opprinnelig brohoder til forsvar av det gamle Paris (La Cité). Grand Châtelet, som lå på høyre Seinebredd, var sete for den kongelige domstol og ble revet i 1802, den andre, på venstre bredd, var et beryktet fengsel og ble revet i 1782.