Brunetto Latini, italiensk lærd og dikter fra Firenze, der han var statssekretær. Han levde seks år som landflyktig i Frankrike etter slaget ved Montaperti 1260. Der skrev han på fransk den vitenskapelige encyklopedien Li Livres dou Tresor, og på italiensk det allegoriske diktet il Tesoretto. Senere skrev han la Retorica, en popularisering av de første kapitlene i Ciceros De inventione, forsynt med kommentarer. Latinis interesse for retorikk fikk stor betydning for utviklingen av den florentinske skriftkulturen. Dante omtaler ham som sin lærer i Divina Commedia (Inferno XV).