Botolf, mannsnavn, norrønt Bótolfr, Bótulfr, dannet av samme rot som norrønt bót, 'bot, hjelp', og dyrenavnet ulv. Navnedag 17. juni.