Solobservatorium, astronomisk observatorium utstyrt med instrumenter spesielt beregnet på undersøkelser av Solen. Se observatorium, tabell. Oslo solobservatorium ble nedlagt som forskningsstasjon 1987. Se også SOHO.