Beck-Friis, svensk (opprinnelig dansk) adelsslekt som stammer fra Lasse Beck til Førslev, som nevnes 1486–1501. Hans sønnesønns sønn var admiral Jacob Beck til Bosjökloster (død 1622), hvis sønn var storgodseieren Jochum Beck til Andarum, Bosjökloster og Torup, som ble svensk undersått da Skåne ble avstått til Sverige. Han var far til Lave Beck til Andarum (død 1710), som var gift med kong Christian 4s datterdatter Leonora Sophie riksgrevinne Ulfeldt (1647–98). Deres sønn, major Corfitz Ludvig Beck til Bosjökloster og Glimminge (1685–1761) arvet stamhuset Hevringholm og fikk derfor 1741 navnet Beck-Friis og rett til å føre slekten Friis' våpen. Hans sønnesønn, riksråd Joachim Beck-Friis til Börringekloster (1722–97) ble friherre i 1770 og greve i 1771. Hans brødre, generalmajor Corfitz Ludvig Beck-Friis (1724–98) til Bosjö kloster og generalmjor Johan Beck-Friis fikk også friherretittel 1770. Den førstnevnte av disse var far til hoffmarskalk Corfitz friherre Beck-Friis (1767–1834) som fikk grevetittel 1793, med Börringekloster i Skåne som grevskap for slektens overhode. Hans sønnesønner var kabinettskammerherre, dr.philos. Corfitz Augustin greve Beck-Friis til grevskapet Börringekloster (1824–97) og hoffmarskalk Joachim Tawast friherre Beck-Friis (1827–88), som ved sitt ekteskap ble eier av storgodset Harg i Uppland, som fremdeles tilhører hans etterkommere. Hans sønnesønn var diplomaten Johan Hugo friherre Beck-Friis (1890–1969), som var svensk sendemann i Oslo 1940 og 1947–50. C.A. greve Beck-Friis var farfars far til Anna Lisbeth Christina friherrinne Beck-Friis, bedre kjent som Lisbeth Palme (født 1931), gift med statsminister Olof Palme (1927–86).