Ulfeldt, dansk uradelsslekt som er kjent siden 1100-tallet. Slektens stamfar Strange er nevnt 1188. Slektens hovedlinjer stammer fra hans sønn Anders Strangesen, som var gift med Esbern Snares datter Cecilie. Til slekten hører bl.a. brødrene, generalkrigskommissær Knud Ulfeldt (1609–57) og svensk riksråd Ebbe Ulfeldt (1616–82), som var gift med Christian 4s datter Hedevig. Knud Ulfeldt var forlenet med Tønsberg len fra 1638, og var far til Margrethe Ulfeldt (1641–1703), som var gift med admiral Niels Juel og stiftet Roskilde adelige jomfrukloster. Til en annen gren av slekten hører brødrene rikskansler Jakob Ulfeldt (1567–1630) og riksadmiral Mogens Ulfeldt (1569–1616). Jakob Ulfeldt var far til keiserlig generalfeltmarskalk Frants Ulfeldt (1601–36), som ble riksgreve 1635, og rikshovmester Corfitz Ulfeldt (1606–64), som var gift med Christian 4s datter Leonora Christina, og ble utnevnt til riksgreve 1641. Han var far til riksgreve Christian Ulfeldt (1637–88) og keiserlig generalfeltmarskalk, riksgreve Leo Ulfeldt (1651–1716). Slekten døde ut med sistnevntes sønn, riksgreve Corfitz Anton Ulfeldt (1699–1769).