August Friedrich Leopold Weismann, tysk zoolog, professor i Freiburg im Breisgau 1874–1912. Weismann er mest kjent for sin kimplasmateori og sin motstand mot teorien om nedarving av tilegnede egenskaper. I sin kimplasmateori fremholdt han at kimplasmaet, arvesubstansen, overføres uforandret fra generasjon til generasjon langs såkalte kimbaner, og ikke endres av ytre forhold, til forskjell fra kroppsplasmaet. Samtidens celleforskning bekreftet gang på gang eksistensen av fenomener han hadde forutsagt på teoretisk grunnlag, f.eks. de to typer celledelinger han kalte ekvasjonsdeling (dss. mitose) og reduksjonsdeling (dss. meiose) (celledeling). Han utvidet og modifiserte sin kimplasmateori i takt med nye oppdagelser, og regnes som forløper for moderne genetikk.