Førresfjorden er en smal og grunn arm av Boknafjorden i Rogaland, sørøst for Haugesund; ca. 15 km lang. Østsiden og fjordbotnen ligger i Tysvær kommune og utgjør Førdesfjord sogn. Ved fjordbotnen ligger tettstedet Førdesfjorden. Vestbredden med øya Fosen tilhører Karmøy kommune. Områdene ved den indre delen av fjorden er oppdyrket og relativt tett bosatt. Mange sommerhus ligger utover langs fjordsidene.