Arnkjell, mannsnavn, norr. Arnkell, sammensatt av Arn- 'ørn' og -kell 'offerkjel' eller 'hjelm'. Kjent siden 1320. I nyere tid litt brukt i Vestfold.