Ciborium, i den katolske kirke oppbevaringskaret for den vigslede hostien, tidligere også brukt om baldakinen og overbygningen over alteret.