Amanda, kvinnenavn, latinsk: 'den elskelige, den som er verd å elske', av verbet amare: 'elske', svarer til mannsnavnet Amandus. Navnedag 26. oktober. Variant: Amy.