Allierte kontrollråd

Allierte kontrollråd, det øverste organ i de alliertes okkupasjonsapparat i Tyskland etter den annen verdenskrig. Rådets oppgaver ble trukket opp i en erklæring fra de allierte øverstkommanderende i Berlin 5. juni 1945. Hver av de fire okkupasjonsmakter skulle få full myndighet i sin sone. De fire øverstkommanderende skulle sammen utgjøre det allierte kontrollråd. Vedtak i saker som vedrørte hele Tyskland, måtte være enstemmige for å være gyldige. Kontrollrådets viktigste oppgave var å samordne de forskjellige statenes Tysklands-politikk. Samarbeidet innen rådet støtte stadig på vansker, og som følge av den stigende spenningen mellom Sovjetunionen og de tre vestmaktene brøt arbeidet sammen vinteren 1947. 20. mars 1948 trådte russerne ut. Se Allierte høykommisjon.

I Østerrike funksjonerte en lignende ordning bedre. Den første avtalen om et alliert kontrollråd ble inngått 4. juli 1945, men i en avtale som trådte i kraft 28. juni 1946, ble statuttene revidert. Den østerrikske regjering fikk større selvstendighet og handlefrihet. Rådet oppløste seg selv formelt 27. juli 1955.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg