Allierte høykommisjon, øverste ledelse for det allierte okkupasjonsstyre i Forbundsrepublikken Tyskland. Opprettet ved tremaktsavtale 20. juni 1949 som trådte i kraft 21. sept. samme år, da den britiske, franske og amerikanske militærguvernør ble erstattet med høykommissærer. De alliertes rett til å øve kontroll med tysk forvaltning ble meget sterkt begrenset i denne avtalen. Kommisjonen ble oppløst 1955.