Alida, kvinnenavn, nederlandsk form av Adelheid. Vanlig i Bergen på 1700- og 1800-tallet, ellers mest brukt på kysten fra Vest-Agder nordover til Møre. Ny framgang etter 2000. Variant Alyda, sjelden.