Albert Škarvan, slovakisk forfatter og lege; nær venn av Tolstoj og tilhenger av hans etiske lære, men i sin kristne tro var han mindre rasjonalistisk. Pga. sin pasifistiske overbevisning nektet han i 1895 å fullføre sin militærtjeneste i den østerriksk-ungarske hæren. Om dette forteller han i sitt mesterverk, dokumentarromanen En militærleges opptegnelser (1898, rev. utg. 1920). Viktige er også hans dagboknotater, som ble utgitt i utvalg under tittelen Livet er en kamp (1977).