AFP, Avtalefestet pensjon,  er en avtalebasert pensjonsordning

Opprinnelig var AFP en førtidspensjonsordning som utbetalte pensjon til eldre arbeidstakere som sluttet å jobbe mellom 62 og 67 år. Siden 2011 har ordningen i privat sektor blitt omgjort til en supplerende tjenestepensjonsordning med utbetaling av ytelser livet ut.

Den første AFP-ordningen ble avtalt mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.) ved tariffoppgjøret i 1988. Også andre avtaleområder enn LO–NHO, blant annet i stat og kommune, forhandlet seg senere frem lignende avtaler. Selv om AFP-ordningen er avtalebasert mottar de betydelige subsidier fra staten. 

Det opprinnelige formålet med ordningene var å gi alderspensjon til arbeidstagere som ønsker å trappe ned helt eller delvis før de har nådd folketrygdens pensjonsalder på 67 år. I privat sektor var størrelsen på pensjonen som hovedregel lik den alderspensjonen man vil få etter fylte 67 år, men skattereglene var noe annerledes.

Pensjonsalderen i AFP var fra 1989 66 år, fra 1990 65 år.Ved tariffoppgjøret mellom LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i 1992 ble den senket til 64 år, med virkning fra oktober 1993.Ved tariffoppgjøret i 1997 ble pensjonsalderen senket til 62 år, med virkning fra mars 1998.

I forbindelse med tariffoppgjøret i 2008 ble AFP-ordningene i privat sektor lagt radikalt om som en tilpasning til den store pensjonsreformen. Fra og med 2011 har AFP-ordningen i privat sektor blitt en slags supplerende avtalefestet tjenestepensjonsordning som gir ytelser livet ut. Uttaket av ytelser  kan starte når som helst mellom 62 og 70 år og være helt eller delvis.

Akkurat som det nye alderspensjonssystemet i folketrygden, er uttakssystemet i den AFP-ordningen i privat sektor "aktuarisk nøytralt". Det vil at det mottakeren som selv betaler for valget av uttakstidspunkt. Tas pensjonen ut tidlig, blir de årlige ytelsene lave, og de blir tilsvarende høyere jo lenger man utsetter uttaket frem mot 70 år. Uttak av ny AFP kan fritt kombineres med arbeid. 

AFP-ordningen i privat sektor omfatter bare lønnstakere som jobber på bedrifter med en kollektiv tariffavtale og det anslås at det gjelder for om lag halvparten av alle sysselsatte i privat sektor.

Ved tariffoppgjøret i 2009 ble det besluttet at AFP-ordningen i offentlig sektor foreløpig skulle videreføres mer eller mindre uendret. Det vil si at ordningen fortsatt er en tidligpensjonsordning som gir ytelser til ansatte som ønsker å gå av eller trappe ned sin arbeidsinnsats mellom 62 og 66 år. Offentlig ansatte som tar ut AFP kan ikke samtidig jobbe og de kan ikke starte uttaket av pensjon fra folketrygden. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.