Ansiennitet, arbeidsrettslig uttrykk om tjenestetid som kan ha betydning for arbeidstagerens stilling i lønnsspørsmål, ved oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkninger og rasjonaliseringstiltak, oppsigelsesfristens lengde, rekkefølge ved permittering, fortrinnsrett til ny ansettelse og så videre.

Betydningen av ansiennitet for arbeidstakerens lønn avhenger av det som er fastsatt i de enkelte tariffavtaler, samt av praksis. For statens vedkommende er dette regulert ved hovedtariffavtalens regler, som blant annet har bestemmelser om godskriving av tidligere offentlig og privat tjeneste, om tilleggsansiennitet, om godskriving fullt ut av all militærtjeneste med mer, om omsorgsarbeid i hjemmet, og som angir hvilke permisjoner som ikke avbryter tjenesteansienniteten. Dersom ikke annet er bestemt, beholdes tjenesteansienniteten ved direkte overgang fra en stilling til en annen i det statlige tariffområdet, også ved overgang fra deltidsstilling til heltidsstilling.

Det følger av rettspraksis at arbeidsgiver må ta hensyn til arbeidstakere som har lang ansiennitet i virksomheten når det gjelder oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkninger med mer og når det gjelder fortrinnsrett til ny ansettelse. Ansiennitet er imidlertid langt fra det eneste moment det skal legges vekt på i slike situasjoner. Blant annet teller også bedriftens behov og den enkeltes kvalifikasjoner. Det må derfor foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. I enkelte tariffavtaler er det fastsatt at ansienniteten under ellers like vilkår skal legges til grunn, både når det gjelder oppsigelser og permitteringer, men dette er ikke noen hovedregel ellers i arbeidslivet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.